• Zakres prac

    Projekt graficzny i przygotowanie do druku 16-stronicowej broszury informacyjnej – format a4.

  • Klient

    DEKRA Polska Sp. z o.o.
    DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu z siedzibą główną w Stuttgarcie. Operuje 12 strategicznymi liniami biznesowymi dla usług motoryzacyjnych, przemysłowych i kadrowych oraz zatrudnia ok. 37.400 pracowników w ponad 50 krajach świata.

  • Technologie

    Skład w Adobe InDesign, druk cyfrowy.